มิวเซียมสยาม
ปัจจุบันมิวเซียมสยามจัดแสดง นิทรรศการ "ถอดรหัสไทย" พัฒนาการความเป็น "ไทย"

เนื้อหาที่จัดแสดงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยน แปลงไปตาม ยุคสมัย ผ่านนิทรรศการที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ ผ่านการเล่าเรื่อง ราว ความเป็นไทย ในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย

ดูทั้งหมด

เปิดให้บริการ 10.00 - 18.00 น.
เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์
(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)
ซื้อตั๋วได้ที่นี้
ความรู้
01 03


ความรู้ยอดนิยม
ข่าวสาร
มิวเซียมสยาม
23 พ.ค. 67
28
มิวเซียมสยามให้การต้อนรับคณะจากสำนักกิจการยุติธรรม
มิวเซียมสยาม
12 พ.ค. 67
97
มิวเซียมสยาม ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลอาหารพื้นเมือง ภูเก็ต 2567 พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ ในงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO Creative City of Gastronomy Annual Conference 2024
มิวเซียมสยาม
12 พ.ค. 67
61
มิวเซียมสยามให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มิวเซียมสยาม
25 เม.ย. 67
122
มิวเซียมสยามให้การต้อนรับ คณะผู้แทนนครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
มิวเซียมสยาม
18 เม.ย. 67
169
ภารกิจความร่วมมือการพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการเรียนรู้คุณค่าทางศิลปวัตถุพิพิธภัณฑ์