ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศชี้แจงข้อสอบถามงานประกวดราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบ จัดหา จัดทำและประกอบติดตั้งนิทรรศการ หมุนเวียน เรื่อง Fast Fashion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 66
ประกาศชี้แจงข้อสอบถามงานประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Cultural District 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบ จัดหา จัดทำและประกอบติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง Fast Fashion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 66
เอกสารประกวดราคา สพร 07-407
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 66
TOR จ้างออกแบบ พัฒนาแบบ จัดหา จัดทำ และประกอบติดตั้ง งานนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง Fast Fashion
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 66
ราคากลาง จ้างออกแบบ พัฒนาแบบ จัดหา จัดทำ และประกอบติดตั้ง งานนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง Fast Fashion
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 66
content brief - fast fashion
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 66
เกณฑ์ให้คะแนนด้านเทคนิค
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Cultural District ๒๐๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 66
เอกสารประกวดราคา สพร 07-406
วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 66