ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 65
ประกาศชี้แจงข้อสอบถามงานประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch Layer 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-Office
วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch Layer 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-Office
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch Layer 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65
TOR ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch Layer 3
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65
ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch Layer 3
วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมขยายองค์ความรู้ โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 08 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานและควบคุมการจัดกิจกรรม NIGHT AT THE MUSEUM ครั้งที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 08 พ.ย. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและสมบัติของชาติ
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65