ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2566
วันที่ประกาศ : 05 ก.ย. 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2566
วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 66
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓
วันที่ประกาศ : 09 ส.ค. 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2566
วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566
วันที่ประกาศ : 09 มิ.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ชนิด SAN Storage ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 07 มิ.ย. 66
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ชนิด SAN Storage
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 66
เอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 66
TOR จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ชนิด SAN Storage
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 66
ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ชนิด SAN Storage
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 66