ลานมิวเซียมสยาม

วงเวียนสนามหญ้าด้านหน้าอาคารมิวเซียมสยาม จุดหมายปลายทางแห่งใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์ โดดเด่นด้วย ประติมากรรม “รุ้ง” ที่สื่อความหมายถึงการเดินทางเพื่อเรียนรู้และค้นหาประวัติศาสตร์

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด
700 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
การฉายภาพยนตร์ งานเลี้ยง งานเปิดตัวสินค้า การถ่ายโฆษณา
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 200 คน
อัตราค่าเช่า
60,000 บาท
ลานมิวเซียมสยาม

วงเวียนสนามหญ้าด้านหน้าอาคารมิวเซียมสยาม จุดหมายปลายทางแห่งใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์ โดดเด่นด้วย ประติมากรรม “รุ้ง” ที่สื่อความหมายถึงการเดินทางเพื่อเรียนรู้และค้นหาประวัติศาสตร์

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด
700 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
การฉายภาพยนตร์ งานเลี้ยง งานเปิดตัวสินค้า การถ่ายโฆษณา
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 200 คน
อัตราค่าเช่า
60,000 บาท
ลานอัฒจันทร์กลางแจ้ง

อัฒจันทร์กลางแจ้งบนสนามหญ้าที่แฝงด้วยความหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ เกิดเป็นพื้นที่สำหรับ “ปลูก” ความคิด ใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมที่ไม่วาจะเลือกสรรมุมใดก็ดูไม่ซ้ำรอยใครเหมาะสำหรับกิจกรรมหลากรูปแบบ

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด
1,600 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
การแสดง คอนเสิร์ต ฉายภาพยนตร์ งานเลี้ยง เปิดตัวสินค้า และกิจกรรม
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 1,000 คน
อัตราค่าเช่า
80,000 บาท
 

ลานคนกบแดง

ลานกว้างที่โดดเด่นด้วยองค์ประกอบของพื้นลานที่ปูเป็นลวดลาย “คนกบแดง” และมีฉากหลังเป็นอาคารโบราณ สถาปัตยกรรมยุโรปสไตล์นีโอคลาสสิกในสมัยรัชการที่ 6 ลานนี้จะสวยงามมากในเวลากลางคืน เมื่อมีอาคารเป็นฉากของงาน

รายละเอียดพื้นที่

ขนาด
670 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
การแสดง งานเลี้ยงฉลองงานออกร้าน เปิดตัวสินค้า
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 500 คน
อัตราค่าเช่า
60,000 บาท
ลานนิทรรศการ

ลานปูนในบริเวณพื้นที่โล่งกว้างที่แลเห็นสนามหญ้า พร้อมซุ้มนิทรรศการโครงเหล็กโค้งสีขาวซ่อนตัวอยู่ในแนวร่มไม้

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด
700 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
จัดนิทรรศการกลางแจ้ง กิจกรรมออกร้าน งานเลี้ยง และกิจกรรมสร้างสรรค์
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 200 คน
อัตราค่าเช่า
60,000 บาท
 
ห้องนิทรรศการชั่วคราว

ห้องขนาดกลางและเล็กที่มีช่องประตูเชื่อมถึงกันภายในอาคารมิวเซียมสยาม ตอบรับทุกความต้องการในการจัดกิจกรรม

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด
160 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
จัดนิทรรศการ งานแสดงผลงานศิลปะ อบรม ประชุมสัมมนา กิจกรรสร้างสรรค์
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 50 – 80 คน
อัตราค่าเช่า
35,000 บาท
 
ห้องอเนกประสงค์

อาคารกระจกชั้นเดียวแยกจากอาคารนิทรรศการซ่อนตัวอยู่ในแนวร่มไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นผ่อนคลาย

รายละเอียดพื้นที่
ขนาด
216 ตารางเมตร
ประโยชน์ใช้สอย
จัดนิทรรศการ งานแสดงผลงานศิลปะ อบรม ประชุมสัมมนา กิจกรรสร้างสรรค์
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 150 คน
อัตราค่าเช่า
35,000-50,000 บาท
 
พื้นที่ทางความคิด (อาคารสันทนาการ)

อาคารกระจกใสเปิดโล่งรับแสงธรรมชาติเห็นพื้นที่สีเขียวของลานอัฒจันทร์กลางแจ้งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะเป็น สถานที่นั่งทำงาน ประชุมอบรม หรือกิจกรรมกลุ่มเล็ก

ห้องนันทนาการ 101
ขนาด
44 ตารางเมตร
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง 20 ท่าน
อัตราค่าเช่า
10,000 บาท
พื้นที่ทางความคิด (อาคารสันทนาการ)

อาคารกระจกใสเปิดโล่งรับแสงธรรมชาติเห็นพื้นที่สีเขียวของลานอัฒจันทร์กลางแจ้งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะเป็น สถานที่นั่งทำงาน ประชุมอบรม หรือกิจกรรมกลุ่มเล็ก

ห้องนันทนาการ 102
ขนาด
30 ตารางเมตร
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 10 ท่าน
อัตราค่าเช่า
5,000 บาท
 
พื้นที่ทางความคิด (อาคารสันทนาการ)

อาคารกระจกใสเปิดโล่งรับแสงธรรมชาติเห็นพื้นที่สีเขียวของลานอัฒจันทร์กลางแจ้งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะเป็น สถานที่นั่งทำงาน ประชุมอบรม หรือกิจกรรมกลุ่มเล็ก

ห้องนันทนาการ 103
ขนาด
30 ตารางเมตร
จำนวนคน
รองรับผู้ร่วมงานได้มากถึง 10 ท่าน
อัตราค่าเช่า
5,000 บาท