ความเป็นมา

   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุจะต้องไม่ใช่ห้อง เก็บของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม
สถานที่ทำการ : ห้องคลังโบราณวัตถุและห้องปฏิบัติการ

(ชั้น 1 อาคารสำนักงาน) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 101

 

เปิดทำการ : วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

ปิดทำการ : วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์