Museum Academy 2018
ดาวน์โหลดเอกสาร
Museum Academy 2018
11 เม.ย. 61 5M

ผู้เขียน : Administrator

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Museum Academy 2018

 

  • โครงการอบรม Museum Academy 2018
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิับติการด้านพิพิธภัณฑ์ทางออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/2H7v7al จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
  • พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตอบกลับทางอีเมล ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ