ห้องสมุดโรงเรียนดาราวิทยาลัย
คลังภาพเก่า
29 ก.ย. 58 4K

ผู้เขียน : Administrator

   หอสมุดโรงเรียนดาราวิทยาลัยแหล่งเรียนรู้ที่ริเริ่มขึ้นในปีการศึกษา 2552 โดยย้ายห้องสมุด 2 แห่งในโรงเรียน คือ ห้องสมุดมัธยมศึกษาตอนต้นและห้องสมุดมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องสมุด 3 และห้องสมุด 4) มาไว้รวมกันที่ อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ที่ตั้งของหอสมุดโรงเรียนดาราวิทยาลัย คือ อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน สร้างขึ้นโดยมิสซิสจูเลีย ( แฮทช์ ) เทเลอร์ ( Mrs. Julia ( Hetch ) Taylor ) เมื่อปี พ.ศ.2464 ( คศ.1921 ) อาคารหลังนี้จึงมีอายุ 88 ปี ในปี พ.ศ.2552 ตั้งแต่เริ่มสร้างจนปัจจุบันอาคารเรียนหลังแรกนี้ได้ปรับเปลี่ยนให้บริการทางการศึกษามาหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นหอพักของนักเรียนหญิง และครูหอพักมาอย่างต่อเนื่อง บางห้องภายในอาคารเคยดัดแปลงเป็นห้องสมุดครู ห้องวิจัย ห้อง Self Study ห้องพยาบาล ห้องฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเป็นพิพิธภัณฑ์โรงเรียน

ที่มา : http://www.dara.ac.th
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ