มิวเซียมใต้ดิน
มิวเซียมใต้ดิน
มิวเซียมใต้ดิน
31 ส.ค. 65 23K

ผู้เขียน : Administrator

สถานีสนามไชย สถานีเดียวในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่ตั้งอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในพื้นที่เมืองเก่าที่ทรงคุณค่าที่สุดของกรุงเทพมหานคร

   เส้นทางรถไฟฟ้าแล่นต่อเนื่องจากสถานีหัวลำโพง ผ่านพื้นที่เมืองเก่า แล้วลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดไปยังฝั่งธนบุรีที่สถานีอิสรภาพ ก่อนจะยกระดับขึ้นเหนือดินสู่สถานีท่าพระ

   โถงทางเดินภายในสถานีสนามไชย ออกแบบโดย รศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ โดยจำลองเสมือนเป็นท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นสัญญาณว่านักเดินทางทุกท่านกำลังเข้าสู่ใจกลางหัวแหวนแห่งเกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้

  มิวเซียมสยาม และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกันระดมผู้เชี่ยวชาญในแขนงที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ใต้ดิน (Site Museum) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บนพื้นที่สนามไชย เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ขนส่งสาธารณะ ที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ร่วมกันบริเวณทางออกที่ 1 ท่านจะได้เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์ใต้ดินขนาดย่อมที่แสดงหลักฐานทางโบราณคดีของพื้นที่ตรงนี้ เราได้จำลองหลุมขุดค้นโบราณคดี แสดงฐานรากของวังเก่า ก่อนที่จะรื้อลงเพื่อสร้างเป็นอาคาร กระทรวงพาณิชย์ สีเหลืองสะดุดตาอันเป็นที่ตั้งของมิวเซียมสยาม

 

Site Museum พิพิธภัณฑ์ใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ใน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามไชย ทางออกมิวเซียมสยาม เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1. ประวัติพื้นที่ป้อมบางกอก
  2. กลุ่มวังท้ายวัดพระเชตุพนฯ
  3. หลุมขุดค้นจำลองแสดงหลักฐานของท้องพระโรงเก่า

   โดยเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดด้วยการใช้สัญลักษณ์ของวัตถุที่ค้นพบในชั้นดินที่ต่างกันไป เช่น เปลือกหอยมุก กระดูกโครงม้า เกือกม้า เครื่องแก้ว และภาชนะดินเผาประเภทเครื่องเคลือบ โดยชั้นด้านล่างคือชั้นดินสมัยอยุธยา ชั้นบนสุดคือยุคสมัยปัจจุบัน หลักฐานของป้อมเมืองบางกอก หลักฐานประเภทวังเจ้านาย วังท้ายวัดพระเชตุพนฯ ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ พร้อมการจัดแสดงโมเดลป้อม วัง และกระทรวง เพื่อให้เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยของพื้นที่เหนือชั้นผิวดิน

 
 
 
Site Museum พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน เปิดเข้าชมฟรีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามไชย ทางออก 1 มิวเซียมสยาม
 
 
 


ย้อนกลับ