มิวเซียมสยาม
ปัจจุบันมิวเซียมสยามจัดแสดง นิทรรศการ "ถอดรหัสไทย" พัฒนาการความเป็น "ไทย"

เนื้อหาที่จัดแสดงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยน แปลงไปตาม ยุคสมัย ผ่านนิทรรศการที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ ผ่านการเล่าเรื่อง ราว ความเป็นไทย ในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย

ดูทั้งหมด

เปิดให้บริการ 10.00 - 18.00 น.
เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์
(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)
ซื้อตั๋วได้ที่นี้
ความรู้
01 03


ความรู้ยอดนิยม
ข่าวสาร
มิวเซียมสยาม
31 พ.ค. 66
40
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานที่มิวเซียมสยาม
มิวเซียมสยาม
29 พ.ค. 66
23
มิวเซียมสยามส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนา “ประวัติศาสตร์ชาติไทย: ความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
มิวเซียมสยาม
29 พ.ค. 66
40
คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถอดรหัสไทย
มิวเซียมสยาม
21 พ.ค. 66
76
เปิดงานตลาดไทย-อียู สู่ความยั่งยืน (EU Sustainable Food & Craft Market 2023) ณ มิวเซียมสยาม
มิวเซียมสยาม
13 พ.ค. 66
60
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการถอดรหัสไทย พร้อมปรึกษาความร่วมมือในการจัดนิทรรศการ