โฮงหลวงแสงแก้ว

เชียงราย

2016-01-02 23:02:32

พิพิธภัณฑ์อูบคำ

เชียงราย

2016-03-10 02:08:47

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หว้ากอ

ประจวบคีรีขันธ์

2016-03-10 22:08:11

หออัครศิลปิน

ปทุมธานี

2016-01-10 09:31:17

พิพิธภัณฑ์เล่นได้

เชียงราย

2016-01-09 20:06:22

พิพิธภัณฑ์กรมราชทัณฑ์

กรุงเทพมหานคร

2016-03-10 22:11:18

พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม

กรุงเทพมหานคร

2016-01-02 21:02:17

นิทรรศการ Please mind the gap (โปรดระวังห้องว่าง ระหว่างเรา)

14 มิถุนายน 2559

Please mind the gap (โปรดระวังห้องว่างระหว่างเรา) นิทรรศการที่ชักชวนให้ผู้ชมร่วมค้นหา “ตัวตน” ของคน 3 ยุค

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จ.อุบลราชธานี

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” นำเสนอชุดนิทรรศการใหม่ล่าสุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ทีจะเดินทางไปจัดแสดงทั่วประเทศ เล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสานผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 4 ตู้

นิทรรศการ กินของเน่า (2555)

19 ตุลาคม 2560

มิวเซียมสยามชวนแซ่บเวอร์!!! จัดนิทรรศการ “กินของเน่า” ตีความวัฒนธรรมการกินสุดคลาสสิกของคนไทย ในมุมมองที่ทุกคนต้องตกตะลึง เมื่อ “อาหารเน่าเสีย” คือเอกลักษณ์สะท้อนวิถีชีวิตของมนุษยชาติแห่งดินแดนอุษาคเนย์ที่หยั่งรากลึกยาวนาน และนำมาซึ่งความมั่งคั่งทาง เศรษฐก

Gandhi

17 ธันวาคม 2558

Gandhi ภาพยนตร์ได้รับรางวัลออสการ์ปี 2525 หนังแนวชีวประวัติที่ทำออกมาได้ดีที่สุดนับตั้งแต่เคยมีการสร้างกันมา หนังเรื่องนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวชีวิตของรัฐบุรุษระดับโลกที่ชื่อมหาตมะคานธี ซึ่งก้าวขึ้นมาจากทนายความธรรมดาคนหนึ่งจนกลายมาเป็นผู้นำของอินเดียรวมทั

วิรุฬหก

9 มกราคม 2559

ท้าววิรุฬหก หนึ่งในสี่ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหา ราชิกา ซึ่งเป็นชั้นล่างสุดในฉกามาพจรเป็นเทพเจ้าผู้ปกครองทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นใหญ่ในหมู่หมู่ครุฑมีเทพกลุ่มกุมภัณฑ์เป็นบริวาร

โมโนพริ้นต์ สร้างศิลป์บนกระดาษ

5 พฤศจิกายน 2558

แผ่นพับกิจกรรม D.I.Y. โมโนพริ้นต์ สร้างศิลป์บนกระดาษ

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

8 กันยายน 2559

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused

1 ธันวาคม 2558

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิด ความรู้ และบทเรียนจากนักวิชาการ นักศึกษา ทั้งด้านพิพิธภัณฑ์และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ โดยจะเปิดกว้างเพื่อสำรวจความเป็นไปของพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและประเทศ

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

8 กันยายน 2559

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

เกมก่อร่างสร้างเรือนไทย

25 พฤศจิกายน 2558

สนุกกับการเรียนรู้ส่วนประกอบสำคัญของเรือน วิธีการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของเรือนไทยแบบภาคกลาง ทั้งพื้น ฝาประกน โครงหลังคาและการมุงกระเบื้อง

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณา ติดต่อ 02 225 2777 ต่อ 411

ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ