ห้องภาพเมืองสุรินทร์

สุรินทร์

2016-01-10 02:30:56

พิพิธภัณฑ์จันเสน

นครสวรรค์

2015-12-08 11:47:02

สวนสัตว์นครราชสีมา

นครราชสีมา

2015-12-14 23:07:12

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

2016-01-10 09:55:21

ศาลาธนารักษ์

เชียงใหม่

2015-12-16 19:02:09

หอศิลป์ริมน่าน

น่าน

2016-06-20 14:09:07

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดร้อยเอ็ด

6 พฤศจิกายน 2558

สนุกกับอดีต สุดขีดเรื่องปัจจุบัน ตามทันอนาคต “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” นำเสนอชุดนิทรรศการใหม่ล่าสุด “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ทีจะเดินทางไปจัดแสดงทั่วประเทศ เล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสานผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่

นิทรรศการ ค้าของป่า (2557)

16 ตุลาคม 2560

นิทรรศการโฉมใหม่ภายใต้รูปแบบสวนป่าแห่งการเรียนรู้ จะพาคุณโลดแล่นไปบนเส้นทางสายธุรกิจ “ค้าของป่า” ในสมัยอยุธยา ที่โกยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าประเทศด้วยผลิตผลจากต้นทุนทางธรรมชาติที่ได้มาแบบฟรีๆ

นิทรรศการ พม่าระยะประชิด (2559)

19 ตุลาคม 2560

มิวเซียมสยาม ชวนมาประชิดพม่า ใน “พม่าระยะประชิด” นิทรรศการเกาะติดชีวิตเพื่อการสลายมโน ภายใต้แนวคิด Guest (’s) House พื้นที่เล็กๆ แห่งความเข้าใจ ที่การได้รู้จักคนอื่น จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดมหาสารคาม

6 พฤศจิกายน 2558

กลับมาตามคำเรียกร้องสำหรับ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ชุดที่ 3 นิทรรศการ “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ซึ่งเป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยชุดใหม่ล่าสุดนี้ถูกนำมาจัดแสดงที่จังหวัดมหาสารครามเป็นแห่งแรก โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสาน ผ

เรือสินค้า วัดอรุณฯ

11 ธันวาคม 2558

เรือขายสินค้าที่ท่าน้ำฝั่งตรงข้ามวัดอรุณราชวราราม ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

Grand Hotel

17 ธันวาคม 2558

ภาพยนตร์ได้รับรางวัลออสการ์ ปี 2475 ในสาขาหนังยอดเยี่ยม กำกับโดย เอ็ดเวิร์ด กูลดิง เขียนบทโดย วิลเลียม เอ.เดรก นำแสดงโดย เกรตา การ์โบ , จอร์น แบร์รีมอร์

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2517

9 มกราคม 2559

สาระในสำคัญในเล่ม ได้แก่ พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดา สารคดีเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ซึ่งบอกเล่าถึงกิจกรรมที่พระองค์ทรงใส่พระทัยในการเพ

Amadeus

18 พฤศจิกายน 2558

Amadeus ภาพยนตร์ที่ได้รางวัลออสการ์ปี 2527

วัดตูม

8 มกราคม 2559

วัดตูมเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ในเขตตำบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยาวัดตูมสร้างมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นสถานที่สำคัญลงเครื่องพิชัยสงครามในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯได้เคยเสด็จมาประกอบพิธีดังกล่าว

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ประสบการณ์หูสู่อาเซียน AS(EAR)N

19 มกราคม 2559

นิทรรศการเรื่อง “ประสบการณ์หูสู่อาเซียน AS(EAR)N” มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นการรับฟังเสียงผ่านรูปแบบศิลปะการจัดวางเสียงและ Sound Mapping แวดล้อมอยู่รอบๆ ตัวคนในอาเซียน ทั้งเสียงดนตรี เสียงการทำกิจกรรมต่างๆ ทั่วไป หรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นต้น ซึ่งเ

Museum inFocus 2017 - #ARCHIVE & MUSEUM

26 กรกฎาคม 2560

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 https://goo.gl/z2h7ux

Museum inFocus 2015 - วิธีสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

26 สิงหาคม 2559

นิยามของ “Discovery Museum” เป็นนิยามที่ให้คำจำกัดความยากมากเพราะคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับทุก ๆ คน แต่พอจะให้คำอธิบายสั้น ๆ ได้ว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้” ซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับที่อื่นทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างกันไป คือ พิพิธภัณฑ์นี้จะ

การประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Walls

28 กันยายน 2559

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ Museum Without Walls

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน)

 

ติดต่อ 02 225 2777 ต่อ 411

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ