ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คลังภาพเก่า
26 ต.ค. 58 3K

ผู้เขียน : Administrator

พ.ศ. 2501 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยขณะนั้น เป็นห้องสมุดของโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ บรรณารักษ์ผู้บุกเบิกงานห้องสมุดในสมัยนั้น นำแขกชาวต่างประเทศเข้าชมกิจการของห้องสมุด
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ