ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ชนิด SAN Storage
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 66
เอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 66
TOR จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ชนิด SAN Storage
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 66
ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก ชนิด SAN Storage
วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 66
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2-2566
วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566
วันที่ประกาศ : 19 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Cultural District ๒๐๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ : 04 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบ จัดหา จัดทำและประกอบติดตั้ง นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง Fast Fashion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ : 04 เม.ย. 66
ประกาศชี้แจงข้อสอบถามงานประกวดราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบ จัดหา จัดทำและประกอบติดตั้งนิทรรศการ หมุนเวียน เรื่อง Fast Fashion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 66
ประกาศชี้แจงข้อสอบถามงานประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม Cultural District 2023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 21 มี.ค. 66