ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 67
TOR จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall
วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 67
ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall
วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 67
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิตนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition ในรูปแบบสามมิติ สำหรับนิทรรศการ เรียงความประเทศไทย
วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 67
เอกสารประกวดราคา ฯ
วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 67
TOR ออกแบบและผลิตนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition ในรูปแบบสามมิติ สำหรับนิทรรศการ เรียงความประเทศไทย
วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 67
เอกสารแนบ
วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 67
ราคากลาง ออกแบบและผลิตนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition ในรูปแบบสามมิติ สำหรับนิทรรศการ เรียงความประเทศไทย
วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 67
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาระบบบริการ SMART MUSEUM
วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 67
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาระบบบริการ SMART MUSEUM
วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 67