ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2567
วันที่ประกาศ : 01 ก.พ. 67
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา ฯ ไตรมาส 1-2567
วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566
วันที่ประกาศ : 03 ม.ค. 67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2566
วันที่ประกาศ : 06 ธ.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมขยายองค์ความรู้ โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 22 พ.ย. 66
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมขยายองค์ความรู้ โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์
วันที่ประกาศ : 08 พ.ย. 66
เอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 08 พ.ย. 66
TOR จ้างพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมขยายองค์ความรู้
วันที่ประกาศ : 08 พ.ย. 66
ราคากลาง จ้างพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมขยายองค์ความรู้
วันที่ประกาศ : 08 พ.ย. 66
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จ้างพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และจัดกิจกรรมขยายองค์ความรู้
วันที่ประกาศ : 03 พ.ย. 66