ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี
คลังภาพเก่า
29 ก.ย. 58 4K

ผู้เขียน : Administrator

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี ตั้งอยู่ในบริเวณสวนลุมพินีด้านหลังพระบรมรูปอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 และเปิดดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 มีลักษณะอาคารชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 499 ตารางเมตร ต่อมาในปีพ.ศ. 2534 ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุดโดยก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมให้เป็นรูปตัวที (T) มีชั้นใต้ดิน ขนาดพื้นที่ 198 ตารางเมตร

จุดเด่นของห้องสมุดแห่งนี้ คือ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดประชาชนกับบริษัท Microsoft นั่นเอง โดยทางไมโครซอฟท์ ได้สนับสนุนทางเทคนิค ดังนี้
– คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในมุมเรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องคอมพิวเตอร์ – CAI และสารานุกรมออนไลน์ Microsoft Encarta เพื่อการเรียนรู้มากมาย – WIFI hotspot เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต – จัดบุคลากรมาสอนการใช้โปรแกรมต่างๆ

เปิดให้บริการ วันอังคาร – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ปิดบริการในวันจันทร์

ที่มา : http://travel.mthai.com
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ