มิวเซียมสยาม เข้ารับโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จากกระทรวงวัฒนธรรม
ข่าวสารองค์กร
26 เม.ย. 66 254

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เป็นผู้แทนมิวเซียมสยามรับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 เม.ย. 2566 จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบโล่ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 33 หน่วยงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

#MuseumSiam

#ใต้ร่มพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ #กรุงรัตนโกสินทร์

#กระทรวงวัฒนธรรมย้อนกลับ