คณะกรรมการบูรณาการ เปิดตัวโครงการ “Museum 4.0”

7 มิถุนายน 2559

สร้างมิติใหม่พิพิธภัณฑ์ไทย พร้อมตั้งเป้าคนไทยรวมถึงส่งเสริมให้ชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยมากขึ้น

สวนสัตว์ดุสิต

กรุงเทพมหานคร

2015-12-08 11:45:46

นิทรรศการ Please mind the gap (โปรดระวังห้องว่าง ระหว่างเรา)

14 มิถุนายน 2559

Please mind the gap (โปรดระวังห้องว่างระหว่างเรา) นิทรรศการที่ชักชวนให้ผู้ชมร่วมค้นหา “ตัวตน” ของคน 3 ยุค

นิทรรศการ หลงรัก

6 พฤศจิกายน 2558

เพราะอาเซียนไม่ได้เพิ่งเกิด!! แต่กลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์กันมาแสนนาน เริ่มจากรู้จัก เรียนรู้ และต่อยอดทั้งความแตกต่าง-คล้ายคลึงกลมกลึงเป็นวัฒนธรรมร่วม จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของในแต่ละพื้นที่

นิทรรศการ กินของเน่า

5 พฤศจิกายน 2558

มิวเซียมสยามชวนแซ่บเวอร์!!! จัดนิทรรศการ “กินของเน่า” ตีความวัฒนธรรมการกินสุดคลาสสิกของคนไทย ในมุมมองที่ทุกคนต้องตกตะลึง เมื่อ “อาหารเน่าเสีย” คือเอกลักษณ์สะท้อนวิถีชีวิตของมนุษยชาติแห่งดินแดนอุษาคเนย์ที่หยั่งรากลึกยาวนาน และนำมาซึ่งความมั่งคั่งทาง เศรษฐก

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดมุกดาหาร

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่จะนำเสนอในแง่มุมใหม่ ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาจากนิทรรศการเรียงความประเทศไทยที่จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

9 มกราคม 2559

เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พระองค์แรก ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงพระองค์แรกที่เป็นคนไทย

ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณกระทรวงพาณิชย์

22 ธันวาคม 2558

ภาพถ่ายมุมสูงบริเวณกระทรวงพาณิชย์

บันทึกท่าเตียน

17 ธันวาคม 2558

บันทึกการสร้างตึกแถวตลาดท่าเตียน(๔ สิงหาคม ๒๔๗๖)เป็นรายงานการสร้างตึกแถวชั้นเดียว จำนวน ๑๓ ห้อง ราคาประมูลแล้วเสร็จอย่างต่ำ ห้องละ ๓๐๐ บาท และหากจำเป็นต้องแก้ ต้องทำอีก ๒๖๐ บาท ที่มา สำนักราชเลขาธิการ

ภาชนะดินเผารูปวัว

7 มิถุนายน 2559

ภาชนะดินเผารูปวัว (หมายเลขวัตถุ - ndmi006)

ปืนสั้น US Army

16 พฤศจิกายน 2558

ปืนสั้น US Army ขนาด ๑๑ มม. ชนิดเดียวกับที่ปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘)

สมุดกิจกรรม หรือใบงาน

18 พฤศจิกายน 2558

เป็นสื่อเสริมให้การเรียนรู้ของเด็กใน พิพิธภัณฑ์ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเหมาะสมกับ ความสามารถในเรียนรู้แต่ละช่วงวัย

เกมปริศนาภาพลูกเต๋า

25 พฤศจิกายน 2558

สนุกกับการเรียนรู้โบราณวัตถุผ่านการเล่นต่อภาพเพื่อฝึกทักษะการสังเกตและการคิดเชิงมิติสัมพันธ์

สื่อจับต้องได้

18 พฤศจิกายน 2558

สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน ประสาทรับรู้ ลองสัมผัสวัตถุจำลองสิ่ง ของเครื่องใช้ในอดีต (กำไล ขวานหิน เครื่องปั้นดินเผาลูกกลิ้ง...

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน)

 

ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 413

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ