พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา

สุราษฎร์ธานี

2016-01-10 20:16:53

พิพิธภัณฑ์ต้นน้ำ

นครสวรรค์

2016-01-02 17:58:58

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

เชียงใหม่

2016-01-09 18:29:50

พิพิธภัณฑ์พระ กำนันชูชาติ

กรุงเทพมหานคร

2016-01-21 10:27:40

โรงแรมท่าแพ อินน์

เชียงใหม่

2016-03-10 21:37:40

ห้องภาพเมืองสุรินทร์

สุรินทร์

2016-01-10 02:30:56

พิพิธภัณฑ์เล่นได้

เชียงราย

2016-01-09 20:06:22

นิทรรศการ มา แล สาบ มองแมลงสาบแล้วย้อนมองตัวเอง

6 พฤศจิกายน 2558

มา แล สาบ นิทรรศการที่จะทำให้คุณอยู่บนโลกที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน ได้อย่างมีความสุข ด้วยการเรียนรู้จากผู้อาวุโสที่สุดบนโลก ... ในบ้านคุณ แมลงสาบ

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดมหาสารคาม

6 พฤศจิกายน 2558

กลับมาตามคำเรียกร้องสำหรับ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ชุดที่ 3 นิทรรศการ “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” ซึ่งเป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยชุดใหม่ล่าสุดนี้ถูกนำมาจัดแสดงที่จังหวัดมหาสารครามเป็นแห่งแรก โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอีสาน ผ

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดสตูล

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” เป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเน้น การกระตุกต่อมคิดผ่านการตั้ง

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดเพชรบุรี

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” นิทรรศการที่ถูกบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ได้เดินทางไปจัดแสดงมาแล้วทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ เพื่อกระตุกต่อมคิดผ่านการตั้ง “คำถาม” และ “สนุก” ไปกับการค้นหาคำตอบของเรื่องราวใ

แผงลอยด้านวิหารพระนอน วัดพระเชตุพน

11 ธันวาคม 2558

แผงลอยด้านวิหารพระนอน วัดพระเชตุพน ถ่ายเมื่อ 28 ก.พ พ.ศ.2497

ถนนเจริญกรุง

20 พฤศจิกายน 2558

การคมนาคมที่ถนนเจริญกรุง ในภาพจะเห็นยวดยานทั้งรถยนต์ รถราง และรถสามล้อ

Annie Hall

17 ธันวาคม 2558

Annie Hall ภาพยนตร์ได้รับรางวัลออสการ์ปี 2520 หนังที่ถือว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของ วู้ดดี อัลเล็น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอัตชีวประวัติของเขาเองที่กล่าวถึงความรัก ความสัมพันธ์กับผู้คน ชื่อเสียง การใช้ชีวิตในนิวยอร์กกับลอสแองเจลีส และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย หนังได

พระราชวังสราญรมย์

22 ธันวาคม 2558

พระราชวังสราญรมย์ ในสมัยรัชกาลที่ 5

ภายในอาคารจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ

4 มกราคม 2559

ภายในอาคารจำหน่ายเครื่องจักรกลต่างๆ

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ เรื่อง พิ(ศ)พิธภัณฑ์ Museum Refocused

1 ธันวาคม 2558

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิด ความรู้ และบทเรียนจากนักวิชาการ นักศึกษา ทั้งด้านพิพิธภัณฑ์และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ โดยจะเปิดกว้างเพื่อสำรวจความเป็นไปของพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและประเทศ

เกมการ์ดชาติพันธุ์ ในสุวรรณภูมิ

18 พฤศจิกายน 2558

เกมเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ กระบวนการสังเกตเปรียบเทียบความ เหมือนและความต่างเรื่องการแต่งกาย ของกลุ่มคนในดินแดนสุวรรณภูมิ

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ประสบการณ์หูสู่อาเซียน AS(EAR)N

19 มกราคม 2559

นิทรรศการเรื่อง “ประสบการณ์หูสู่อาเซียน AS(EAR)N” มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นการรับฟังเสียงผ่านรูปแบบศิลปะการจัดวางเสียงและ Sound Mapping แวดล้อมอยู่รอบๆ ตัวคนในอาเซียน ทั้งเสียงดนตรี เสียงการทำกิจกรรมต่างๆ ทั่วไป หรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นต้น ซึ่งเ

หนังสือคู่มือการเรียนรู้สำหรับคุณครู

25 พฤศจิกายน 2558

คู่มือพื้นฐานให้ครูผู้สอนนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน เพื่อให้ได้ได้รับประสบการณ์และประโยชน์สูงสุดจากการทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยามจำนวน 3 เรื

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน)

 

ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 413

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ