พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

เชียงใหม่

2016-05-25 14:04:11

พิพิธภัณฑ์จันเสน

นครสวรรค์

2015-12-08 11:47:02

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร

2016-03-10 21:57:58

สวนสัตว์ดุสิต

กรุงเทพมหานคร

2015-12-08 11:45:46

พิพิธภัณฑ์ทหารราบค่ายธนะรัชต์

ประจวบคีรีขันธ์

2016-01-03 15:17:27

หอศิลป์ริมน่าน

น่าน

2016-06-20 14:09:07

บ้านขุนจำนงจีนารักษ์

สุพรรณบุรี

2015-12-13 20:52:25

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดนาห้วย

ประจวบคีรีขันธ์

2016-01-03 15:23:34

หออัครศิลปิน

ปทุมธานี

2016-01-10 09:31:17

ศาลาธนารักษ์

เชียงใหม่

2015-12-16 19:02:09

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

กรุงเทพมหานคร

2016-01-10 08:38:27

นิทรรศการ ค้าของป่า

6 พฤศจิกายน 2558

นิทรรศการโฉมใหม่ภายใต้รูปแบบสวนป่าแห่งการเรียนรู้ จะพาคุณโลดแล่นไปบนเส้นทางสายธุรกิจ “ค้าของป่า” ในสมัยอยุธยา ที่โกยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าประเทศด้วยผลิตผลจากต้นทุนทางธรรมชาติที่ได้มาแบบฟรีๆ

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดสตูล

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” เป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเน้น การกระตุกต่อมคิดผ่านการตั้ง

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดระนอง

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยนิทร

มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดมุกดาหาร

6 พฤศจิกายน 2558

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่จะนำเสนอในแง่มุมใหม่ ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาจากนิทรรศการเรียงความประเทศไทยที่จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

หอวิฑูรทัศนา

18 พฤศจิกายน 2558

หอวิฑูรทัศนา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรโขลงช้างป่าและภูมิประเทศโดยรอบพระราชวังเป็นหอสูง 3 ชั้นทาสีเหลืองสลับแดงพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญเป็นพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ

แผลเก่า

10 ธันวาคม 2558

ผลงานกำกับ ของ เชิด ทรงศรี สร้างโดย เชิดไชยภาพยนตร์ นำแสดงโดย สรพงศ์ ชาตรี รับบท "ขวัญ", นันทนา เงากระจ่าง รับบท "เรียม" ร่วมด้วย ส. อาสนจินดา, ชลิต เฟื่องอารมย์ , เศรษฐา ศิระฉายา และศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เพ

William Avery Bishop

16 พฤศจิกายน 2558

"William Avery Bishop" หรือ "Billy" เป็นนักบินสัญชาติแคนาดา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสงครามโลกครั้งที่ 1 สังกัดอยู่กองบินเดียวกับ Albert Ball ผลงานของเค้าคือ สามารถยิงเครื่องบินข้าศึกทั้งหมด 72 ลำ และได้รับเหรียญ Flying Cross จากการยิงเครื่องบินข้าศึก 25 ลำ

หนังสือวันเด็ก พ.ศ.2502

16 พฤศจิกายน 2558

มีเรื่องราวที่น่าสนใจ คำแนะนำเกี่ยวกับการระวังอนามัยของเด็ก บริการแก้ไขปัญหาจิตใจเด็ก พ่อแม่กับการพาเด็กมาสถานแนะนำปัญหาเด็ก เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการทดสอบปัญญา ธรรมชาติของเด็กกับการเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมในครอบครัวกับการอบรมเด็ก บทสนทนาระหว่างมารดากับแพท

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

4 มกราคม 2559

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย วัดเบญจมบพิตร

Museum inFocus 2016 - ขุดแล้วไปไหน? : จากงานโบราณคดีสู่สื่อการเรียนรู้ชุมชน

8 กันยายน 2559

โบราณคดีคืออะไร? นักโบราณคดีทำงานกันอย่างไร และนักโบราณคดีสืบสร้างความจริงอย่างไร

Museum inFocus 2015 - พิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชน

26 สิงหาคม 2559

“พิพิธภัณฑ์” ใน “งานอนุรักษ์ชุมชน” คำสองคำนี้มีจุดเชื่อมกันตรงไหน การตีความของสองคำนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้ ถ้าพิพิธภัณฑ์อยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์อาจเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ชุมชน ต้นกำเนิดแรก ๆ ของพิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชนมาจากปร

ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “เครื่องปั้นดินเผา”

25 พฤศจิกายน 2558

สื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้เพื่อกระตุ้นความคิดการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ภายในกล่องมีหนังสือคู่มือ เศษภาชนะดินเผาจำลอง สมุดกิจกรรม เกมการ์ดจับคู่ แผ่นซีดี E-Learning & Animation Game

Museum inFocus 2015 - พิพิธภัณฑ์อาเซียนกับมรดกอาณานิคม

26 สิงหาคม 2559

คำว่า “อาณานิคม” ได้เกิดขึ้นเมื่อประเทศทางตะวันตกได้ออกเดินทางเพื่อสำรวจดินแดนต่างๆ ที่อยู่ใกล้และไกลจากประเทศตัวเองซึ่งน่าจะเริ่มมาตั้งแต่โคลัมบัสได้ไปเจอดินแดนใหม่ ด้วยเหตุผลที่ประเทศทางตะวันตกได้เริ่มค้นหาดินแดนอื่น จึงทำให้เกิดคำว่าอาณานิคมขึ้น และเมื

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

10.00 - 18.00 น.

บุคคลทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

50

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

100

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

200

บาท

หมู่คณะ 5 คนขึ้นไป

นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

25

บาท

ผู้ใหญ่คนไทย

50

บาท

ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

100

บาท

หมู่คณะตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 80 คน)

 

ติดต่อ 02 225 277 ต่อ 413

เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการและทุพพลภาพ มัคคุเทศน์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ประกาศโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวันทำการ