มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดระนอง

จ.ระนอง

แกลเลอรี

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเน้น การกระตุกต่อมคิดผ่านการตั้ง “คำถาม” ชวนค้นหาเรื่องราวของความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์กว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยที่ดินแดน บริเวณนี้ถูกเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” และการค้นหาความหมายของความเป็น “ไทยแท้แท้”

 
“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” เริ่มออกสัญจร ณ จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดแรก และเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ โดยครั้งนี้จะสัญจรมาจัดแสดงที่จังหวัดระนอง
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะหมุนเวียนมาให้ร่วมสนุก เสริมสร้างความรู้ อาทิ กิจกรรมขุดค้นทาโบราณคดี กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ในท้องถิ่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
 
 
 
พบกับ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ณ อนุสาวรีย์คอซู้เจียง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2556 เข้าชมฟรี!!
 
วันและเวลาทำการ: เปิดทุกวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ปิดวันอาทิตย์ และวันจันทร์
 
การให้บริการเป็นหมู่คณะ: จองรอบเข้าชมผ่านทางหน่วยงานเทศบาล จัดแบ่งกลุ่ม/รอบ ไม่เกิน 60 คน ใช้เวลาเข้าชมนิทรรศการและทำกิจกรรม ประมาณ 90 นาที
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณนฤมล นีขุนทด โทร. 089-791-3290, สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองการศึกษา)โทร. 077-811-422 หรือwww.facebook.com/museumsiamfan | www.facebook.com/musemobile