มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดกาฬสินธุ์

จ.กาฬสินธุ์

แกลเลอรี

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่จะนำเสนอในแง่มุมใหม่ ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาจากนิทรรศการเรียงความประเทศไทยที่จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ ให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับชาวอีสาน บอกเล่าที่มาที่ไปแห่งดินแดนที่ราบสูงผ่านเทคนิคการนำเสนอสมัยใหม่ ผสมผสานด้วยกลิ่นไอวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง ตัวรถนิทรรศการ ปรับปรุงให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ออกแบบให้ช่วยประหยัดพลังงาน โดยการใช้ระบบ หมุนเวียนอากาศแทนเครื่องปรับอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะหมุนเวียนมาให้ร่วมสนุก เสริมสร้างความรู้ อาทิ กิจกรรมหลุมขุดค้นทางโบราณคดี กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
 
“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” มีแผนการสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ทั่วภาคอีสาน โดยครั้งนี้สัญจรมาจัดแสดง ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
พบกับ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2556 เข้าชมฟรี!!
 
วันและเวลาทำการ: เปิดทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร
 
การให้บริการเป็นหมู่คณะ: จองรอบเข้าชมผ่านทางหน่วยงานเทศบาล จัดแบ่งกลุ่ม/รอบ ไม่เกิน 60 คน ใช้เวลาเข้าชมนิทรรศการและทำกิจกรรม ประมาณ 90 นาที
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โทร 043-821-354-6 ต่อ 304, 305 และ คุณณัฐฐา โทร. 086-054-4590 หรือwww.facebook.com/museumsiamfan | www.facebook.com/musemobile