สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดกระบี่

จ.กระบี่

แกลเลอรี

 “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” เป็นนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงทั่วประเทศ โดยย่อเนื้อหามาจากนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” ที่จัดแสดงอยู่ในมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะเน้น การกระตุกต่อมคิดผ่านการตั้ง “คำถาม” ชวนค้นหาเรื่องราวของความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์กว่า 2000 ปี ตั้งแต่สมัยที่ดินแดน บริเวณนี้ถูกเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” และการค้นหาความหมายของความเป็น “ไทยแท้แท้”

 
มิวเซียมติดล้อ เริ่มออกสัญจร ณ จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดแรก และเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ โดยครั้งนี้ จะสัญจรมาจัดแสดงที่จังหวัดกระบี่
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะหมุนเวียนมาให้ร่วมสนุก เสริมสร้างความรู้ อาทิ กิจกรรมขุดค้นทาโบราณคดี กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ในท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย 
 
 
พบกับ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ณ ลานจอดรถสาธารณะ (หน้าร้านอาหารเรือนแพ) ข้างป้อมตำรวจจราจร อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2555–28 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าชมฟรี!!
 
วันและเวลาทำการ: เปิดทุกวันอังคาร–วันเสาร์ เวลา 10.00–18.00 น. ปิดวันอาทิตย์ และวันจันทร์
 
การให้บริการเป็นหมู่คณะ: จองรอบเข้าชมผ่านทางหน่วยงานเทศบาล จัดแบ่งกลุ่ม/รอบ ไม่เกิน 60 คน ใช้เวลาเข้าชมนิทรรศการและ ทำกิจกรรม ประมาณ 90 นาที
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 089-791-3290 (คุณนฤมล), สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ (กองวิชาการและแผนงานฯ และ กองการศึกษา) โทร. โทร 075-620-604 ต่อ 139, 133 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan | www.facebook.com/musemobile