มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

แกลเลอรี

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่จะนำเสนอในแง่มุมใหม่ ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาจากนิทรรศการเรียงความประเทศไทยที่จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ ให้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับชาวอีสาน บอกเล่าที่มาที่ไปแห่งดินแดนที่ราบสูงผ่านเทคนิคการนำเสนอสมัยใหม่ ผสมผสานด้วยกลิ่นไอวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง ตัวรถนิทรรศการ ปรับปรุงให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ออกแบบให้ช่วยประหยัดพลังงาน โดยการใช้ระบบ หมุนเวียนอากาศแทนเครื่องปรับอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะหมุนเวียนมาให้ร่วมสนุก เสริมสร้างความรู้ อาทิ กิจกรรมหลุมขุดค้นทางโบราณคดี กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” มีแผนการสัญจรไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วภาคอีสาน โดยครั้งนี้สัญจรมาจัดแสดง ณ จังหวัดมุกดาหาร

พบกับ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” ณ ข้างสนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าชมฟรี!! 

 

วันและเวลาทำการ : เปิดทุกวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ปิดวันอาทิตย์ – วันจันทร์ 

การให้บริการเป็นหมู่คณะ : จองรอบเข้าชมผ่านทางหน่วยงานเทศบาล จัดแบ่งกลุ่ม/รอบ ไม่เกิน 60 คน ใช้เวลาเข้าชมนิทรรศการและทำกิจกรรม ประมาณ 90 นาที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (กองการศึกษา) 

โทร. 042-632-707 และคุณณัฐฐา 

โทร.086-054-4590, 082-560-8276 

หรือ www.facebook.com/museumsiamfan | www.facebook.com/musemobile