สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile จ.จันทบุรี

แกลเลอรี

ถึงตาพี่น้องชาวสุพรรณ พบกับคาราวานการเรียนรู้ ที่จะมากระตุกต่อมความคิดกันถึงจังหวัดจันทบุรี!
 

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แนวคิดใหม่  ณ กรุงเทพมหานคร มุ่งหวังที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ Discovery Museum  ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้สนุกกับการเรียนรู้ ร่วมกันค้นหาตัวตน ค้นพบคนไทย ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต พร้อมต่อยอดแนวคิดนี้เป็นคาราวาน Muse Mobile หรือ “มิวเซียมติดล้อ” ออนทัวร์ทั่วเมืองไทย สร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กและเยาวชนด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และขณะนี้ ได้เคลื่อนล้อมาจ่อคิวอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้ว

สำหรับนิทรรศการ "Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ" เป็นพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่ฉีกกรอบพิพิธภัณฑ์ในแบบเดิม ด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ (Interactive) ที่เปลี่ยนโลกพิพิธภัณฑ์ให้ดูมีชีวิต ตื่นเต้นน่าสนใจ กระตุ้นความต้องการที่จะเรียนรู้ของผู้เข้าชม เพิ่มความคล่องตัวในการติดล้อสามารถสัญจรไปได้ทั่วไทย กระจายความรู้สู่ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้เยาวชนไทยได้อย่างทั่วถึง ผ่านพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมที่มีความทันสมัย รองรับการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน เผยแพร่ออกสู่ทุกภูมิภาค

โดยการสัญจรมายังจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ มีการดำเนินโครงการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตั้งเป้าหมายว่าการสัญจรของ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จะเป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดในสังคมไทย สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป   

 

พบกับ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันนี้  ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

เปิดบริการ : ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2559

เวลาในการให้บริการ :  10.00-18.00 น. ทุกวันอังคาร-วันเสาร์

ปิดให้บริการ วันอาทิตย์ และวันจันทร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  คุณจอมนาง คงรัตน์ โทร : 093-690-2041

 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี/ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โทร : 039-391-953