Museum Siam Exhibition

นิทรรศการ กินของเน่า (2555)

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

มิวเซียมสยามชวนแซ่บเวอร์!!! จัดนิทรรศการ “กินของเน่า” ตีความวัฒนธรรมการกินสุดคลาสสิกของคนไทย ในมุมมองที่ทุกคนต้องตกตะลึง เมื่อ “อาหารเน่าเสีย” คือเอกลักษณ์สะท้อนวิถีชีวิตของมนุษยชาติแห่งดินแดนอุษาคเนย์ที่หยั่งรากลึกยาวนาน และนำมาซึ่งความมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจในอนาคต

 

 

นิทรรศการ “กินของเน่า” นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยโบราณ ในการทำอาหารให้ “เน่าเสีย” ด้วยกระบวนการ หมักดอง ความชาญฉลาด ที่สอดคล้องกับหลักการถนอมอาหารในยุคปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนโบราณคือ นักวิทยาศาสตร์ และ ศิลปินเอก ที่นำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ ได้แม้ไม่มีกล้องจุลทรรศน์ เกิดการสร้างสรรค์อาหารรสชาติแปลกใหม่ กลายเป็นสัญลักษณ์การกินที่เป็นตัวตนของคนไทย บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกัน ของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ในผืนแผ่นดินไทยที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงประวัติศาสตร์การค้าในสมัยโบราณที่มีเกลือเป็นเครื่องสร้างความมั่งคั่ง และโอกาสทางการค้าในยุคปัจจุบันจากการต่อยอดผลิตภัณฑ์

 
ร่วมตีความวัฒนธรรมการกินของเน่า ภูมิปัญญาที่นำมาซึ่งความอร่อย การอยู่รอด เงินตรา วรรณะ วัฒนธรรม และความเชื่อ ท่ามกลาง บรรยากาศ ตลาดสด และ ร้านอาหาร โดยมี เชฟชาคริต แย้มนาม เป็นผู้แนะนำเมนู พร้อมเลือกซื้อเมนูหมักดองระดับ OTOP ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. - 4 พ.ย. 55 เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ มิวเซียมสยาม ชมฟรี!!
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-225-2777 หรือ www.facebook.com/museumsiamfan
 
 

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

https://repository.museumsiam.org/handle/6622252777/190

ประเภท: . ขนาด: Unknow

Relate

17-31

พ.ย.-ธ.ค.

นิทรรศการถาวร ชุด "ถอดรหัสไทย"

มิวเซียมสยาม ชวนร่วมสัมผัสมิวเซียมสยามโฉมใหม่ พร้อมนิทรรศการถาวรชุดใหม่ ในชื่อ"ถอดรหัสไทย"

4 ตุลาคม 2562

30-27

พ.ค.-ส.ค.

ร่วมสัมผัสความเป็น "ช่างประดิษฐ์ของคนไทย" ในนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ไทยทำ...ทำทำไม"

ไทย อยู่ ไทย กิน ไทย ใช้ ไทย เล่น ไทย บูชา ไทย สรรหา ไทย ประดิษฐ์

31 พฤษภาคม 2560

พิพิธภัณฑ์บีมิชในอังกฤษจัดนิทรรศการเพื่อผู้ป่วยสมองเสื่อม

นี่คือตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่มีนโยบายเข้าถึงและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง เรากำลังพูดถึงพิพิธภัณฑ์บีมิช (Beamish Museum) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเดอร์แฮม (County Durham) ที่ได้สร้างพื้นที่เฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

30 ธันวาคม 2559