Temporary Exhibition

นิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ (2561)

 

 

QUEER

นิทรรศการ "ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : ว่าด้วยความหลากหลายและความลื่นไหลทางเพศ"

“เราทำนิทรรศการนี้เพราะเชื่อในความหลากหลายของมนุษย์”

 

เพราะอะไร มนุษย์ต้องกำหนดว่าธรรมชาติ คือ ชายหญิง?

 

ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องธรรมดา

วัฒนธรรมทางเพศเป็นสิ่งที่เพิ่งถูกกำหนดขึ้นภายหลัง

ทำไมเราต้องถูกคุมขังจากความไม่รู้ของสังคม?

 

มนุษย์รุ่นใหม่ต้องเปิดความคิด ไม่ติดกับดักอยู่บนอำนาจของการแบ่งเพศชายหญิง 

ความหลากหลายทางเพศไม่ได้จำกัดอยู่ในชนชั้นใด ชนชั้นหนึ่ง เพราะเป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ในทุกชนชั้น

 

นิทรรศการต้องสร้างทางออกให้กับสังคม

โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง

เชื่อและยอมรับในความหลากหลายของมนุษย์

 

บนเส้นทางของความแตกต่าง

ความสับสน การค้นหาตัวตน การถูกจำกัดกีดกั้น

ใคร อะไร เยียวยาตัวตน เยียวยาจิตใจ เป็นพลังผลักพาให้ชีวิตคุณก้าวต่อไป 

 

นิทรรศการที่ชวนทุกคนมาร่วมเปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องของเราทุกคน ไม่จำกัดชั้นชน สีผิว ไม่ว่าจะมีเพศวิถีแบบไหน การได้เข้าใจ "ความหลากหลายทางเพศ" จะช่วยให้เราทบทวนและเท่าทันต่อความเป็นไปในชีวิตผู้คนร่วมสมัย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างลดอคติ ยอมรับและเคารพในเพศภาวะทั้งของตัวเราเอง และของคนอื่นมากขึ้น 

นิทรรศการ "ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : ว่าด้วยความหลากหลายและความลื่นไหลทางเพศ" เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561  ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 18.00 น. *ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ 02-225-2777 ต่อ 411

 

 

 

Relate

28-02

ธ.ค.-ม.ค.

เข้าชมนิทรรศการถาวร ชุด "ถอดรหัสไทย" ได้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่

ปีใหม่นี้ มิวเซียมสยามพร้อมส่งความสุข ชวนทุกคนมาสนุก กระตุกต่อมคิดรับปีใหม่ไปด้วยกัน!

28 ธันวาคม 2560

04-13

ก.ย.-ก.ย.

[เต็มแล้ว] Museum inFocus ครั้งพิเศษ ในประเด็น "ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully : ว่าด้วยการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยามความหลากหลายทางเพศ"

มิวเซียมสยามร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ครั้งพิเศษ

5 กันยายน 2561

04-21

ก.ค.-ก.ค.

Muse Playground ตอน โขน

เปิดสนามกระตุกต่อมคิด ชวนทุกคนมาเรียนรู้ไปกับการแสดง "โขน"

14 กรกฎาคม 2561