รู้ไว้ เคล็ดไม่ลับ ในการยืดอายุวัตถุในพิพิธภัณฑ์
คลินิกพิพิธภัณฑ์
12 มิ.ย. 62 2K

ผู้เขียน : Administrator

ไม่มีสิ่งใดบนโลกคงอยู่ตลอดไป ทุกสิ่งย่อมมีวันเสื่อมสลาย เช่นเดียวกับวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณเก่าแก่ หรือวัตถุในยุคใหม่ก็ตาม วัตถุจัดแสดงเหล่านั้นมีการเสื่อมสภาพไปตามปัจจัยแวดล้อม เช่น อุณภูมิ ความชื้น สารเคมี แมลง การสัมผัส หรือแม้กระทั่งแสง 

บางครั้งเมื่อเราเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะเห็นอุปกรณ์คล้ายรีโมทแอร์มีตัวเลขอยู่ในตู้จัดแสดง แต่นั่นคืออุปกรณ์วัดความชื้นในตู้จัดแสดงวัตถุ เพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำ หรือบางที่มีการควบคุมระดับอุณหภูมิโดยการเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ห้องจัดแสดงบางห้องยังใช้แสงสว่างน้อยมาก ใช้ไฟหรี่ที่มีความเข้มของแสงต่ำเพื่อรักษาสภาพสีของภาพเขียนจิตรกรรม หรือภาพถ่ายฟิมล์

และเมื่อถึงคราวเสร็จสิ้นนิทรรศการ จึงควรมีการจัดเก็บเข้าห้องคลังวัตถุ หรืออยู่ในช่วงของการอนุรักษ์ซ่อมแซม ควรนำวัตถุส่งหน่วยอนุรักษ์ แล้วจัดเก็บเข้าห้องคลังตามกระบวนการอนุรักษ์ เพื่อยืดเวลาช่วงชีวิตของวัตถุพิพิธภัณฑ์ให้ยาวนานถึงที่สุดย้อนกลับ