ตัวเลขที่ห้อยอยู่กับวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์แท้จริงนั้น คืออะไร
คลินิกพิพิธภัณฑ์
07 มิ.ย. 62 2K

ผู้เขียน : Administrator

                 เคยไหมเมื่อเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ชมวัตถุโบราณของเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆ พันๆปี ได้แล้วเห็นป้ายตัวเลขหรือตัวอักษรห้อยอยุ่กับวัตถุที่เรียงรายมากมายเต็มไปหมด บางครั้งก็เขียนลงไปที่ตัววัตถุ ชุดตัวเลข ตัวอักษรเหล่านั้นคืออะไรกัน ชื่อวัตถุ หรือเป็นวันเวลาที่ขุดพบ หรืออะไรกันแน่ เราจะมาไขข้อข้องใจกัน ณ ที่นี้

                รู้ไหมว่า..วัตถุทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์นั้น จะต้องมีการทำทะเบียนวัตถุจดบันทึกข้อมูลทุกชิ้น เป็นข้อมูลทางกายภาพเช่น ภาพถ่ายวัตถุ ระบุสภาพ ขนาด ความยาว น้ำหนัก สี วัสดุ เรื่องราวที่มาของวัตถุ และทำบัตรประจำวัตถุ มีเลขประจำวัตถุ เรียงตามปีที่รับเข้ามา ชุดของสะสม เลขลำดับวัตถุ หรือวัตถุบางชิ้นมาด้วยกันเป็นเซ็ต เช่น ชุดเครื่องชา มีถาดรอง มีฝาปิด ก็จะต้องทำอักษรระบุ รวมกันเป็น ยกตัวอย่างเลขประจำวัตถุแบบสากล เช่นชุดแก้วกาแฟพร้อมฝารองรับเข้ามีในปี1992 ชุดที่1 ชิ้นที่1 ตัวแก้วกาแฟจะได้เลขดังนี้ 1992.1.1A และฝารองเป็น 1992.1.1ฺB เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะใช้อ้างอิงต่อการค้นหา เคลื่อนย้ายวัตถุ หมุนเวียนผลัดกันนำวัตถุมาจัดแสดง นำไปดูแลรักษา หรือทำการจัดเก็บที่ห้องคลังวัตถุเพื่อรักษาสภาพวัตถุนั้นไว้



ย้อนกลับ