รั้วลวดหนามป้องกันประชาชน
คลังภาพเก่า
09 ม.ค. 59 1K

ผู้เขียน : Administrator

 

ทหารได้นำรถหุ้มเกราะ รถถัง อาวุธ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการจลาจลของประชาชน

 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ