ประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
คลังภาพเก่า
09 ม.ค. 59 993

ผู้เขียน : Administrator

ประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปรับตัวและการทำหน้าที่ของสถาบันการเมืองในสยามดำเนินไป ภายใต้บริบทของกระแสความคิดที่เน้นเรื่อง "ชาติ" ในลักษณะเป็นองค์รวม โดยมี "รัฐธรรมนูญ" เป็นสถาบันส่วนหนึ่งของชาติ

ที่มา นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475.หน้า 348.
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ