พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
คลังภาพเก่า
18 ธ.ค. 58 1K

ผู้เขียน : Administrator

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภาพสมัยรัชกาลที่ 5 
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ