พิพิธภัณฑ์ศิริราช
คลังภาพเก่า
18 ธ.ค. 58 1K

ผู้เขียน : Administrator

ปัจจุบันอาคารสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือสถานีธนบุรีได้อนุรักษ์และจัดตั้งขึ้น เป็น พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ประวัติของโรงพยาบาลศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทยและความเป็นมาของชุมชนให้กับผู้สนใจและประชาชนทั่วไป

ลิขสิทธิ์ภาพ จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ