วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
คลังภาพเก่า
18 ธ.ค. 58 1K

ผู้เขียน : Administrator

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างขึ้นพร้อมกับสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๓๒๕
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ