สืบจากส้วม
จดหมายเหตุ
10 พ.ย. 58 1K

ผู้เขียน : Administrator

ฝ่าย/แผนก: วิชาการ
วันที่ลงทะเบียน: 6/7/2555
ประเภท: เข็มกลัด
ขนาดและมิติ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม.
รูปแบบ: โลหะ
รายละเอียดอื่นๆ: ของที่ระลึกนิทรรศการ สืบจากส้วม

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ