1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม
title-news-event

16


ก.ย. 2562

ข่าวสารของมิวเซียมสยาม19

ก.ย.

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย 61 : ถอดรหัส

21 กันยายน 2561

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย 61 จากมิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 19-23 กันยายนที่ผ่านมา ณ มิวเซียมสยามและวัดพระเชตุพนธ์(วัดโพธ์)

13

ก.ย.

เก็บตก Museum inFocus เรื่อง ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully

17 กันยายน 2561

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม Museum inFocus ครั้งพิเศษ ในประเด็น "ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully : ว่าด้วยการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยามความหลากหลายทางเพศ"