1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม
title-news-event

22


ก.ค. 2562

ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

30

พ.ค.

ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรม ‘YOUR MUSE’ ใน Muse Mag Online Vol. 17

30 พฤษภาคม 2561

ในหัวข้อ "การเรียน เปลี่ยนชีวิต : ความคิดฉันเปลี่ยนเมื่อได้เรียน..."

27

พ.ค.

เก็บตกกิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย

30 พฤษภาคม 2561

การเรียนรู้จากนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ชายหญิงสิ่งสมมุติ"13

พ.ค.

เก็บตกบรรยากาศ Muse Talk : โลกนี้มีสองเพศ Binary และ Non-Binary

13 พฤษภาคม 2561

ผ่านไปแล้วสำหรับเสวนาอุ่นเครื่อง ก่อนจะได้ชมนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ชายหญิงสิ่งสมมุติ" กับกิจกรรม Muse Talk : โลกนี้มีสองเพศ Binary และ Non-Binary โดย คุณโตมร ศุขปรีชา