1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม
title-news-event

19


ม.ค. 2563

ข่าวสารของมิวเซียมสยาม


14

ธ.ค.

เก็บตกกิจกรรม "ทอดน่องท่อง 3 ย่าน"

16 ธันวาคม 2562

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ “พระนคร on the Move”

21

พ.ย.

คณะผู้บริหารมิวเซียมสยาม้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน

22 พฤศจิกายน 2562

ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ณ สถานีสนามไชย กรุงเทพมหานคร

20

พ.ย.

มิวเซียมสยาม ชวนมูฟออนกับนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ”

22 พฤศจิกายน 2562

ปลุกกระแสพื้นที่ย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” เรียนรู้อดีตของศูนย์กลางความเจริญของกรุงเทพฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากสังคมจารีต สู่โลกสมัยใหม่แบบตะวันตก


20

พ.ย.

มิวเซียมสยาม จับมือพันธมิตร จัดงาน “Cultural District เทศกาลศิลปะ เปิดเกาะรัตนโกสินทร์”

20 พฤศจิกายน 2562

เปิดพื้นที่มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของไทย