มิวเซียมสยาม ร่วมมือ เทศบาลนครภูเก็ต เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ ณ มิวเซียมภูเก็ต
ข่าวสารองค์กร
04 ก.ค. 67 466
มิวเซียมสยาม ร่วมมือ เทศบาลนครภูเก็ต เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ ณ มิวเซียมภูเก็ต พร้อมส่งมอบเกมเศรษฐีนครภูเก็ตให้กับสถานศึกษาและชุมชนไปเรียนรู้ต่อยอด
 
โดยคุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ได้กล่าวถึงบทบาทเมืองแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาประเทศ ร่วมด้วย คุณอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน
 
#MuseumSiam
#MuseumDiscovertNetwork
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด


ย้อนกลับ