มิวเซียมสยาม ร่วมลงนาม MOU เทศบาลนครตรัง พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตรัง
ข่าวสารองค์กร
31 พ.ค. 67 190
มิวเซียมสยาม ร่วมลงนาม MOU เทศบาลนครตรัง พัฒนาพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้จังหวัดตรัง
 
ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่าง เทศบาลนครตรัง กับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ใช้อาคารแสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีดำเนินการก่อสร้าง ให้สามารถใช้ประโยชน์และบริการประชาชน เพื่อพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของอันดามันต่อไป ซึ่งในฐานะของมิวเซียมสยามได้ทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของเทศบาลนครตรัง
 
โดย การร่วมลงนามดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน รวมถึง คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครตรัง
 
#MuseumDiscoveryNetwork
#MuseumThailand
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด
#MuseumSiam


ย้อนกลับ