มิวเซียมสยามให้การต้อนรับคณะจากสำนักกิจการยุติธรรม
ข่าวสารองค์กร
23 พ.ค. 67 132
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 มิวเซียมสยามให้การต้อนรับคณะจากสำนักกิจการยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อพัฒนาการความเป็นไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนิทรรศการถอดรหัสไทย และมิวเซียมใต้ พร้อมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ ประวัติความเป็นมาของมิวเซียมสยามและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
 
#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด


ย้อนกลับ