มิวเซียมสยาม ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการและสังคมศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ (ครั้งที่ 1
ข่าวสารองค์กร
11 มี.ค. 67 346
มิวเซียมสยาม ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการและสังคมศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง กิจกรรมที่ 2 เห็นของ เห็นสังคม กิจกรรมที่ 3 ส่องอดีต และกิจกรรมที่ 4 อดีตพบปัจจุบัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอป “ประวัติศาสตร์ต่างมุมมอง” ที่จะพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมในการลงมือปฏิบัติและประสบการณ์จากการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามแนวคิดแหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (PBL) ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรม ณ มิวเซียมสยาม และการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในย่านบางลำพู
 
#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด


ย้อนกลับ