มิวเซียมสยาม จับมือเทศบาลนครขอนแก่น ลงนามความร่วมมือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น (หลังใหม่)
ข่าวสารองค์กร
16 ก.ย. 66 276

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จับมือ เทศบาลนครขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ (MOU) งานขยายผลพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น (หลังใหม่) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น และเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ระดับสากล ในด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ และด้านการบริหารจัดการ โดยมี นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมภาคีเครือข่าย ลงนามร่วมกัน ณ ห้องประชุมสีโห อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น

#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

 ย้อนกลับ