มิวเซียมสยามให้การต้อนรับบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี พร้อมชมนิทรรศการถอดรหัสไทย
ข่าวสารองค์กร
15 ก.ย. 66 21
วันที่ 14 กันยายน 2566 คุณซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และงานบริการ และคุณปิยมาศ สุขพลับพลา นักจัดการความรู้อาวุโส ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในงานพัฒนาพื้นที่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ Cultural District แก่บุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี เพื่อนำไปพัฒนาฟื้นฟูย่านเก่าจันทบุรี พร้อมนำชมนิทรรศการถอดรหัสไทยแก่กลุ่มนักศึกษา
 
#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด


ย้อนกลับ