คณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการจำหน่ายบัตรเข้าชม และของที่ระลึกของมิวเซียมสยาม
ข่าวสารองค์กร
11 ส.ค. 66 312

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และคุณกฤชณรัตน สิริธนาโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจทัลมิวเซียม ให้การต้อนรับคุณคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการจำหน่ายบัตรเข้าชม และของที่ระลึกของมิวเซียมสยาม พร้อมเข้าชมนิทรรศการถอดรหัสไทย

 
#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด


ย้อนกลับ