มิวเซียมสยาม ขอเป็นผู้แทนส่งมอบความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน
ข่าวสารองค์กร
04 ส.ค. 66 258

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และเจ้าหน้าที่ร่วมส่งต่อหนังสือที่มีผู้บริจาคเข้ากิจกรรมงาน อ่าน เล่น เห็น เรื่อง Friends of Museum Siam : Library Books Share กิจกรรมที่ส่งมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นห่างไกลและห้องสมุดชุมชน ทั่ว-ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 34 แห่ง 

#MuseumSiam
#KnowledgeCenter
#ห้องคลังความรู้
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิดย้อนกลับ