มิวเซียมสยาม ได้รับโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรรางวัล “แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Attraction) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปวิทยาการ”
ข่าวสารองค์กร
23 มิ.ย. 66 163
วันที่ 23 มิ.ย. 2566 คุณซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และงานบริการ เป็นตัวแทนมิวเซียมสยาม เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม รางวัล “แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Attraction) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปวิทยาการ” จากกรมอนามัยและ กระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2566 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด
แท็ก :


ย้อนกลับ