คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถอดรหัสไทย
ข่าวสารองค์กร
29 พ.ค. 66 285
เมื่อวันที่ 28 พ.ค.66 กรมหม่อนไหม นำคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถอดรหัสไทย และชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารมิวเซียมสยามที่มีอายุกว่า 100 ปี โดยมีคุณสุขมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ให้การต้อนรับ
 


ย้อนกลับ