มิวเซียมสยามร่วมลงนาม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบริษัท จันทบูรรักษ์ดี จำกัด พัฒนาแหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสารองค์กร
03 พ.ค. 66 356

วันที่ 2 พ.ค 2566 คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เป็นผู้แทนร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบริษัท จันทบูรรักษ์ดี จำกัด พัฒนาแหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี 2แห่ง คือ วังสวนบ้านแก้ว และบ้านเรียนรู้ เลขที่ 69 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน ณ ห้องประชุมลานสน ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

 ย้อนกลับ