ผู้บริหารจากคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม
ข่าวสารองค์กร
28 เม.ย. 66 400

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และนายประชา สุขสบาย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับ ทีมผู้บริหาร จากคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และคำแนะนำด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต พร้อมเยี่ยมชมห้องคลังความรู้ และนิทรรศการถอดรหัสไทย

 

#MuseumSiam

#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิดย้อนกลับ