มิวเซียมสยามให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ข่าวสารองค์กร
10 ก.พ. 66 306

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และงานบริการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมเทศกาล บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จัดแสดงภายในพื้นที่มิวเซียมสยาม

 

#MuseumSiam

#Bangkok Art Biennale 2022

#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิดย้อนกลับ