เลขาธิการรัฐสภาฮังการี พร้อมคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมชมโดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ให้การต้อนรับ
ข่าวสารองค์กร
08 ก.พ. 66 353

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เยิร์ก ซุช เลขาธิการรัฐสภาฮังการี พร้อมด้วยคณะและเจ้าหน้าที่สถานทูตฮังการีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชม มิวเซียมสยามในโอกาสเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) และนางฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับ

 

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เลขาธิการรัฐสภาฮังการีและคณะให้ความสนใจและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นไทยผ่าน “นิทรรศการถอดรหัสไทย”ภายในอาคารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมิวเซียมสยามซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน มาริโอ ตามาญโญ

การจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมสยามผ่านเทคนิคที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมทำให้คณะเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะห้อง “ไทยตั้งแต่เกิด” ที่นำเสนอแนวคิดหลักที่เชื่อมความเป็นไทยกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมถึงการจัดแสดงในห้อง “ไทยชิม” ที่ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการบอกเล่าถึงที่มาของการผสมผสานวัตถุดิบจากท้องถิ่นต่างๆ ก่อนที่จะมาเป็นอาหารไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในปัจจุบัน รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยที่มาจากการเลือก รับ ปรับใช้ และพัฒนาไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

#MuseumSiam #DecodingThainess

#EmbassyofHungaryinBangkok

#สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิดย้อนกลับ