คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม
ข่าวสารองค์กร
09 ธ.ค. 65 403

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ให้การต้อนรับ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานบริหารและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องคลังความรู้ ห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ และนิทรรศการถอดรหัสไทยย้อนกลับ