มิวเซียมสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
ข่าวสารองค์กร
06 ธ.ค. 65 327
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดมิวเซียมสิงห์บุรี พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) โดยมีคุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการมิวเซียมสยาม และคุณปรามินทร์ เครือทอง ที่ปรึกษา สพร. โดยจับมือกันพัฒนาปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม (ร.ศ.๑๓๐) พัฒนาเป็นมิวเซียมสิงห์บุรี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาต่างๆ นำไปสู่การเผยแพร่วัฒนธรรม ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง ได้เยี่ยมชมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลา 17.00-21.30 น. บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม (ร.ศ. ๑๓๐) โดยมีสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม กลุ่มสินค้า OTOP และดื่มด่ำกับดนตรีไพเราะ
 
เวลาทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ปิดให้บริการวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชม
 
Facebook : มิวเซียมสิงห์บุรี Museum Singburi
Email : admin@singpao.go.th
โทร : 076-699-388
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ย้อนกลับ