มิวเซียมสยามร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดงาน “A SAFE JOURNEY WITH HER”
ข่าวสารองค์กร
27 พ.ย. 65 121

มิวเซียมสยามร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดงาน “A SAFE JOURNEY WITH HER” งานปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ 16 วันลดความรุนแรงจากเพศ เล่าเรื่องความสำคัญของผู้หญิงในสังคมผ่านการปั่นจักรยาน ตามเส้นทางสำคัญบนเกาะรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ สหประชาชาติประจำประเทศไทย และองค์การเพื่อการส่งเสริม​ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม, เนเธอร์แลนด์, และราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกล่าวเปิดงานพร้อมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์เคมเปญดังกล่าวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินการเพื่อยุติความรุนแรงในผู้หญิง และเด็กผู้หญิงมาร่วมให้ความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

 ย้อนกลับ