title-news-event

27


มิ.ย. 2562


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

0

แกลเลอรี

Relate

Muse Latitude : ชั้นเรียนดีต่อใจ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัยของคนรักการเรียนรู้

แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือวิธีคิดที่ช่วยกระตุ้นให้เราอยากลุกขึ้นไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต่อไปนี้ คือ

11 มิถุนายน 2561

รู้จักที่มา 5 ประเพณีไทยท้องถิ่น กิจกรรมเรียนรู้สุดสนุก “วันเด็กแห่งชาติ” ณ มิวเซียมสยาม

แต่ละประเพณีนี้มีจุดเริ่มต้นและมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย~

13 กุมภาพันธ์ 2561

“มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” จังหวัดชัยภูมิ

นิทรรศการ “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน”

31 มีนาคม 2560

19

พ.ย.

Museum inFocus ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิบ้านฮอลันดา (ภาคพิเศษ)

การบรรยายวิชาการที่ไม่ธรรดา

7 ธันวาคม 2559

29-06

ส.ค.-ก.ย.

Museum inFocus ประจำเดือนสิงหาคม : "สื่อในพิพิธภัณฑ์ "

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ในประเด็น "สื่อในพิพิธภัณฑ์ "

29 สิงหาคม 2561