1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียม   >  
  4. ข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  5. ประกาศ ในวันที่ 13 ตุลาคม มิวเซียมสยามเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม)
title-news-event

15


ธ.ค. 2562


ข่าวสารของมิวเซียมสยาม

0